Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэмтэй танилцана уу