Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 102 тоот тушаалаар батлагдса Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцана уу