Түлш, эрчим хүчний сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 104 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.