#ГАУСАян

ДСЦТС ХК Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх мэдлэг боловсрол олгох, обьектын галын аюулгүй байдлыг хангах, гал түймрийн тоо, хохирол, эрсдэлийг бууруулахад аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх аяныг ОБГ-тай хамтран өрнүүлж байгаа бөгөөд тус аяны хүрээнд үйлчлэх хүрээний нутаг дэвсгэрт цахилгааны болон галын аюулгүй байдлын үзлэгийг аймгуудын ОБГ-уудтай хамтран зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд 2021.11.22-ны өдөр Дархан сумын 6-р баг, брак байрнуудын урд урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны самбаруудыг байрлууллаа. Иргэд оруулгын кабель , дотор монтажныхаа аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавьж амь нас эд хөрөнгөө галын аюулаас хамгаалахыг уриалж байна.