#ЗасгийнГазарХөнгөлсөнЧ

#ЗөрүүТөлбөрөөХугацаандааТөлцгөөе

✅Засгийн газраас цахилгааны төлбөр хөнгөлсөн ч хэрэглэгч та бүхэн сар бүрийн зөрүү төлбөрөө хуримтлуулалгүй хугацаандаа төлөх үүрэгтэй. Гэр хорооллын болон орон сууцны хэрэглэгчдэд илгээж байгаа төлбөрийн мэссэжний тайлбарыг дэлгэрэнгүй хүргэж байна. Үүний таны төлөх эцсийн үлдэгдэл хэсгээс та бүхэн тухайн сардаа та өөрөө төлөх зөрүү төлбөрөө харж хянаж төлөх боломжтой. Мөн 140015 тусгай дугаарт 7 оронтой цахилгааны кодоо мэссэжээр илгээснээр таны төлөх үлдэгдэл төлбөрийн мэдээллээ авч төлбөрөө төлөх боломжтой.