Татвар бол та бидэнд ирэх баялгийг бүтээгч, нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгийн төлөө нэгдэн оршихуйн үндэс билээ.

"ДСЦТС" ХК-ийн хамт олон улс, орон нутгийн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж 2020 онд Монгол улсын төсөвт 2,192,021,975 төгрөгийн татварыг төлжээ.

Улс эх орныхоо мөнхөд бадамлах гал голомтыг сахин хамгаалж чанартай эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай ханган ажиллаж байгаа компанийнхаа нийт хамт олонд талархал илэрхийлье!

👏"Таны төлсөн Татвар

💪Тахлыг давах Дэм"