22

02 сар
Категори: журам Огноо: 2021-02-22 12:05

Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 112 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэл тогтоох журамтай танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй

22

02 сар
Категори: журам Огноо: 2021-02-22 12:07

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 289 дүгээр тогтоолын хавсралт Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний Холболтын журамтай танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй

22

02 сар
Категори: журам Огноо: 2021-02-22 12:08

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 221 дүгээр тогтоолын хавсралт  Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журамтай танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй

22

02 сар
Категори: журам Огноо: 2021-02-22 12:09

Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоолын хавсралт Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журамтай танилцана уу
Дэлгэрэнгүй

"ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ХК
Хаяг

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Хаяг: Дархан-Уул аймаг Дархан сум 3-р баг

Холбоо барих

И-мэйл хаяг:contacts@dsedn.mn

Утас: 7037-7741 / Бичиг хэрэг /