22

02 сар
Аж ахуйн харилцааны дүрэм
Категори: дүрэм Огноо: 2021-02-22 03:03

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 291 тоот тогтоолоор батлагдсан Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч-Хэрэглэгч хоорондын Аж ахуйн харилцааны дүрэмтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй


Түлш, эрчим хүчний сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 104 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй


Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 125 тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтыг дүрэмтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй

22

02 сар
Цахилгаан байгууламжийн дүрэм
Категори: дүрэм Огноо: 2021-02-22 03:04

Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 12 сарын 18-ны өдрийн 252 тоот тушаалаар батлагдсан Цахилгаан байгууламжийн дүрэмтэй танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй


Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 102 тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэмтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй


Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 102 тоот тушаалаар батлагдса Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй

22

02 сар

Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэмтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй

"ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ХК
Хаяг

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Хаяг: Дархан-Уул аймаг Дархан сум 3-р баг

Холбоо барих

И-мэйл хаяг:contacts@dsedn.mn

Утас: 7037-7741 / Бичиг хэрэг /