Бодлого зохицуулалтын 1 газар,  5 хэлтэс, шуурхай удирдлага, засвар туршилт, хэмжүүр тоолуур, тээвэр үйлчилгээ, ХЭМАБ, Нийтлэг үйлчилгээний  чиглэлээр ажиллах 6 алба, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт борлуулалтын ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх 5 салбар, 1 төвтэйгөөр нийт 450 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.