contacts@dsedn.mn

7037-7741 / Бичиг хэрэг /

7037-4000 / Нээлттэй утас /

7037-7237 /Төв диспетчер/

7037-4494 / Диспетчер 0.4кВ/